1
1
1
1
Procesorske jedinice

CS1 serija obuhvata dva tipa procesorskih jedinica koje se razlikuju po brzini procesora i memorijskom kapacitetu. Pored osnovnih CPU jedinica raspoloživi su i redudantni procesori koji podržavaju zamenu ulazno-izlaznih jedinica u toku rada. Svi procesori poseduju slot sa direktnom CPU-bus konekcijom za montažu kartice za serijsku komunikaciju ili kartice za upravljanje u zatvorenoj sprezi. Sve CPU jedinice podržavaju IEC61131-3 STL i leder programiranje.
Omron-ova velika biblioteka funkcijskih blokova olakšava programiranje, a mogu se kreirati i sopstveni funkcijski blokovi prema potrebi.

Novosti

Powered by BeoNET