1
1
1
1
Softver
Softver za konfiguraciju obezbeđuje jednostavnu konfiguraciju parametara uređaja i njihovo podešavanje u fazama instalacije i puštanja u rad.
Softver za programiranje koristi se u fazi razvoja i služi za programiranje inteligentnih uređaja kako bi vršili operacije u skladu sa zahtevima. PLC-ovi, kontroleri kretanja i HMI uređaji zahtevaju programiranje pre upotrebe. Sekvencijalno i programiranje bazirano na događaju zasnovano je na jezicima IEC 61131 standarda.
Softver za vizalizaciju koristi se za monitoring i interakciju sa korisnikom u toku rada sistema. Za upravljanje i superviziju koriste se PC bazirane tehnologije uključujući pristup podacima putem OPC-a što omogućava interakciju sa uređajima drugih proizvođača.

Novosti

Powered by BeoNET