1
1
1
1
Konfiguracija

CX-One pruža korisniku mogućnost da izvrši konfiguraciju i programiranje uređaja kao što su PLC-ovi, HMI uređaji, sistemi za kontrolu kretanja i mreže, koristeći samo jedan softverski paket sa jednom instalacijom i licencom. Na ovaj način znatno se smanjuje kompleksnost pa se sa minimalnom obukom može vršiti programiranje i konfiguracija sistema automatizacije.
Napredni alat za konfiguraciju mreža baziran na FDT tehnologiji koji obezbeđuje bolju podršku za uređaje Omron-a i drugih proizvođača.
Jedan softverski alat za invertore i servoe. Smanjuje kompleksnost i vreme potrebno za konfiguraciju, puštanje u rad i održavanje servoa i invertora. CX-Drive podržava nove funkcije ugrađene u Accurax G5 servo sistem i MX2 invertore.
Omron-ov CX-Thermo softver razvijen je za E5CN, E5EN, E5GN, E5AN, E5CN-H, E5EN-H, E5AN-H, E5ZN, E5AR, E5ER i CelciuXº temperaturne regulatore. Ovaj alat omogućava brže podešavanje parametara i jednostavno održavanje uređaja. Značajno smanjuje vreme potrebno za rad sa parametrima temperaturne regulacije.

Novosti

Powered by BeoNET