1
1
1
1
Programiranje

CX-One pruža korisniku mogućnost da izvrši konfiguraciju i programiranje uređaja kao što su PLC-ovi, HMI uređaji, sistemi za kontrolu kretanja i mreže, koristeći samo jedan softverski paket sa jednom instalacijom i licencom. Na ovaj način znatno se smanjuje kompleksnost pa se sa minimalnom obukom može vršiti programiranje i konfiguracija sistema automatizacije.
Trajexia Studio nudi jednostavno i intuintivno softversko okruženje za programiranje i debagovanje aplikacija pomoću naprednih alatki koje štede vaše vreme. Ovaj softver podržava postojeće PLC-ove, nove PLC verzije i kao i planirana unapređenja.

Novosti

Powered by BeoNET