1
1
1
1
Runtime

CX-Supervisor koristi se kako bi se ostvarila vizualizacija i kontrola mašine putem PC-ja. Iako jednostavan za korišćenje, pruža mogućnost za dizajniranje većine sofisticiranih aplikacija.
Kao par sa Omron-ovim OPC proizvodom, CX-Server Lite je dizajniran tako da zadovolji mnoštvo programerskih zahteva od jednostavnijih do složenijih. Koristi se za realizaciju jednostavnih HMI projekata baziranih na PC-ju tako što omogućava dizajnerima softvera da šalju i primaju podatke sa PLC-a i tako manipulišu kontrolerima u okviru Omron-ovih mreža.
CX-Server OPC pruža mogućnost svakom klijent softveru koji podržava OPC da ostvari konekciju sa Omron-om.
Pomoću NS Runtime PC isti HMI projekte realizovani za NS terminale mogu se pokrenuti na PC-u ili industrijskom PC-u. Kada se koristi sa Omron-ovim Dyalox IPC uređajima dobija se snaga PC-a i pouzdanost NS softvera u jednom.
TCViews je softver baziran na Windows operativnom sistemu koji pruža mogućnost monitoringa temperature, arhiviranja i vizualizacije podataka. Kako bi se obezbedio jednostavan pristup podacima temperaturnih kontrolera i njihovo podešavanje TCViews pruža mogućnost povezivanja više temperaturnih kontrolera na standardan ili industrijski PC.

Novosti

Powered by BeoNET