1
1
1
1
CX-Server Lite
Kao par sa Omron-ovim OPC proizvodom, CX-Server Lite je dizajniran tako da zadovolji mnoštvo programerskih zahteva od jednostavnijih do složenijih. Koristi se za realizaciju jednostavnih HMI projekata baziranih na PC-ju tako što omogućava dizajnerima softvera da šalju i primaju podatke sa PLC-a i tako manipulišu kontrolerima u okviru Omron-ovih mreža.
  • Podržava sve Omron-ove mreže
  • Komunicira sa CS/CJ/C/CV i CP familijom PLC-ova, Trajexia-om, Celciux-om i ZX senzorima
  • Podržava sve Omron-ove komunikacione protokole
  • Programiranje iz VisualBasic-a, Excel-a i .NET-a
  • Jednostavna konfiguracija korišćenjem grafičkih komponenti

Novosti

Powered by BeoNET