1
1
1
1
CX-Supervisor
CX-Supervisor koristi se kako bi se ostvarila vizualizacija i kontrola mašine putem PC-ja. Iako jednostavan za korišćenje, pruža mogućnost za dizajniranje većine sofisticiranih aplikacija. CX-Supervisor poseduje moćne funkcije za realizaciju različitih HMI zahteve baziranih na PC vizualizaciji i kontroli. Jednostavne aplikacije mogu se brzo realizovati korišćenjem velikog broja predefinisanih funkcija i biblioteka, dok se veoma kompleksne aplikacije realizuju pomoću snažnog programskog jezika ili VB skripti. Uvođenjem ActiveX® komponenti mogu se kreirati fleksibilne aplikacije i proširiti njihova funkcionalnost.

Novosti

Powered by BeoNET