1
1
1
1
TCViews

TCViews je softver baziran na Windows operativnom sistemu koji pruža mogućnost monitoringa temperature, arhiviranja i vizualizacije podataka. Kako bi se obezbedio jednostavan pristup podacima temperaturnih kontrolera i njihovo podešavanje TCViews pruža mogućnost povezivanja više temperaturnih kontrolera na standardan ili industrijski PC.

  • Monitoring i manipulacija operativnim parametrima temperaturnog regulatora
  • Vizualizacija temperaturnih trendova
  • Arhiviranje podataka bilo koje dužine, u različitim intervalima sa opcijom enkripcije
  • Jednostavno postavljanje hardverske konfiguracije koristeći opciju auto skena u potrazi za konektovanim temperaturnim kontrolerima
  • Korisnički interfejs u više nivoa
  • Podrška za više jezika
  • Podržava najnovije E5_N(-H) i većinu starih Omron-ovih temperaturnih regulatora.

Novosti

Powered by BeoNET