RMU- Jedinica za daljinsko praćenje
Za poboljšanje starijih sistema katodne zaštite sa satelitski sinhronizovanim prekidačima, daljinskim merenjem i GSM komunikacionih modula. 

Novosti

Powered by BeoNET