SCP-C Katodna zaštita 50VDC / 150A
SCP-C objedinjuje široki spektar zaštitnih i mernih opcija i vrhunsko je repenje za kontinualno nadgledanje
 • izrađeno u skladu sa NACE, CE i DNV standardima
 • Trenutno isključivanje (lokalno, daljinsko i GSM)
 • Mala težina (10Kg za 50VDC/50A)
 • Interni interapti i ulaz za eksterne interapte
 • Ulaz i izlaz za zaštitu od groma
 • Jedno (8/25A) ili trofazni (50A) moduli (do 3 paralelna modula za 150A)
 • Modovi rada: Predefinisani konstantni napon, konstantna struja, konstantan potencijal
 • Komunikacija: GSM (SMS), RS485 (Modbus)
 • Fino podešavanje struje i napona
 • Ugrađeni LCD displej za prikaz napona (V), struje (A), snage(KW) i potencijala
 • Efikasnost sistema minimum 89%
 • IP00-67 zaštita (NEMA 1-Nema 3R, 4X )
 • Data logging
 • Sinhronizacija među uređajima

Novosti

Powered by BeoNET