Motorna zaštita i Kontrolni Releji
Motorna zaštita i kontrolni releji za velike motore niskog napona naizmenične struje, srednjenaponske motore i motore u procesnoj industriji .
MPS 3000 je idealna zaštita za visokonaponske i velike niskonaponske motore u onim primenama gde je potrebna potpuna zaštita motora uz adekvatnu signalizaciju upozorenja. Naročito je pogodan u procesnoj i hemijskoj industriji, kao i za marine i offshore primenu. Opremljen RS 485 komunikacijom i do 10 temperaturnih ulaza.
Obuhvata 36 zaštitnih funkcija za napon, struju, snagu i temperaturu. Opremljen RS 485 komunikacijom i do 10 temperaturnih ulaza.
MPR-6/3 nadgleda trofaznu struju, struju curenja uzemljenja, temperaturu motora i kreira tačan termalni model motora, kako bi ga zaštitio od nenormalnih stanja napajanja, grešaka u ožičenju i samom motoru, kao i od ljudske greške operatera.
MPC-6/1 pripada trećoj generaciji kontrolera za zaštitu motora baziranih na mikrokontrolerima. MPC-6/3 pruža zaštitu i omogućava kontrolu i superviziju jednog motora ili motora čijim radom upravlja Motor Control Centers (MCC).
Relej za zaštitu motora sa Directional Ground Fault Funkcijom i 3 temperaturna ulaza.
TPR-6 prati 6-14 RTD/termistorska temperaturna ulaza.
Digitalni relej za zaštitu izolacije motora.

Novosti

Powered by BeoNET