Oprema za kontrolu
Digitalni dizel generator, uređaj za start, kontrolu i superviziju. Sveobuhvatna jedinica, krajnje fleksibilna, dizajnirana za rad u teškim uslovima.
DPM 10 je napredan elektronski merač snage baziran na mikroprocesoru. DGC-2000 procesuira analogne podatke o temperaturi mašine, pritisku ulja i tečnosti za hlađenje kao i nivo goriva.
PFC-10 se koristi za kontinualnu kontrolu energije smeštene u kondenzatorima sa ciljem korekcije faktora snage u sistemu. Neprekidno nadgleda napon, struju i aktivnu/reaktivnu snagu napajanja.
Dizel generator, uređaj za start, kontrolu i superviziju. Sveobuhvatna jedinica, krajnje fleksibilna, dizajnirana za rad u teškim uslovima.
HIU
Hold In Unit , Restart Releji za motore u procesnoj industriji.

Novosti

Powered by BeoNET