SU 124
Dizel generator, uređaj za start, kontrolu i superviziju. Sveobuhvatna jedinica, krajnje fleksibilna, dizajnirana za rad u teškim uslovima.
PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET