Soft starteri - niskonaponski opseg
Soft-starteri za niskonaponski opseg od 2,3 kV do 10 kV struje od 8 A do 350 A dizajnirani za upotrebu sa standardnim asinhronim i sinhronim motorima. Mogućnost izbora analognih i digitalnih niskonaposkih soft startera.
Digitalni soft-starter struje od 8 do 3500 A za visoke zahteve, potpuno opremljen robusne konstrukcije. Opciono opremljen RS 485 komunikacijom, MUDBUS RTU, PROFIBUS DP i TCP/IP.
Digitalni soft-starter struje od 8 do 820 A, sa ugrađenim bypass kontaktorom sa ugrađenim zaštitom od velikog broja startova, predugog vremena starta, električnog preopterećenja i od premale struje, gubitka faze i redosleda faze, podnaponska, prenaponska i zaštita od kratkog spoja i gubitka napona.
Digital soft starter sa naprednom motornom zaštitom. Opseg: 170-460A, 150-500 KW, 1000-1200V. Za visoke zahteve, potpuno opremljen, robusne konstrukcije i izbor u tri veličine.
Digitalni soft-starter sertifikovan za puštanje u rad niskonaponskih EX motora tipa Ex-E, Ex-N, Ex-D i Ex-P.
Analogni soft-starteri struje od 8 do 170 A sa ugrađenim bypass kontaktorom. Sa ugrađenim zaštitom startera i motora od električnig preopterećenja, gubitka faze, pregrevanja startera i SCR zaštita metal-oksid varistorima.
SOLBRAKE DC kočnica SMB elektronske kočnice za motore obezbeđuju brzo i meko zaustavljanje trofaznih indukcionih motora bez ikakvog trenja. Najčešće se koriste kod cirkularnih i trakastih testera, mašinskih alata, bezbedonosnih kočnica i kada je potrebno brzo zaustavljanje opterećenja sa velikom inercijom. Opseg: 8-580A, 4-315 KW, 220-690V.

Novosti

Powered by BeoNET