RVS-AX Analogni Soft Starter

Analogni soft-starteri struje od 8 do 170 A sa ugrađenim bypass kontaktorom. Sa ugrađenim zaštitom startera i motora od električnig preopterećenja, gubitka faze, pregrevanja startera i SCR zaštita metal-oksid varistorima. Namenjen je za pumpe, ventilatore, kompresore, konvejere i za startovanje motora slabim napajanjem. 
PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET