RVS-DN Digitalni Soft Starter sa naprednom motornom zaštitom

Digitalni soft-starter struje od 8 do 3500 A za visoke zahteve, potpuno opremljen robusne konstrukcije. Opciono opremljen RS 485 komunikacijom, MUDBUS RTU, PROFIBUS DP i TCP/IP. Specijalno je namenjen za rad sa pumpama i motorima koji se pri radu nalaze ili su uronjeni u agresivnu sredinu. Sistem proverava izolaciju kada motor ne radi.
PDF Download

Novosti

Powered by BeoNET