Reference
Reference
Klimatizacija, grejanje, hladjenje
MIKRO KONTROL je u mogoćnosti da uspešno, efikasno i kvalitetno realizuje projekte u oblasti klimatizacije, grejanja i hladjenja što najbolje ilustruje lista referenci u ovoj oblasti.
Mikro Kontrol je u okviru ugovorenih radova izveo nabavku i isporuku opreme, izradu algoritma rada na osnovu definisanih tehnoloških parametara i puštanje u rad sa dokazivanjem performansi u procesu eksploatacije.
Na osnovu studije kompanije „AF-Infastructure AB“, Mikro Kontrol je za potrebe fabrike ambalaže u Gornjem Milanovcu „TETRAPAK Production“ izveo automatizaciju i integraciju rashladnog postrojenja u postojeći centralni sistem nadzora BMS, a u cilju povećanja energetske efikasnosti.
MIKRO KONTROL je isporučio, instalirao i pustio u rad BMS (Building Management System) sa DDC (Direct Digital Control) kontrolerima spojenim sa centralnim nadzornim računarom, u firmi TETRA PAK u Gornjem Milanovcu.
Isporučen upravljački sistem realizuje održavanje zadatog protoka ili pritiska u cevovodu u zavisnosti od izabranog načina rada

Novosti

Powered by BeoNET