Reference
Reference
TETRAPAK Production, Projekat rekonstrukcije rashladnog postrojenja i sistema ventilacije

Na osnovu studije kompanije „AF-Infastructure AB“, Mikro Kontrol je za potrebe fabrike ambalaže u Gornjem Milanovcu „TETRAPAK Production“ izveo automatizaciju i integraciju rashladnog postrojenja u postojeći centralni sistem nadzora BMS, a u cilju povećanja energetske efikasnosti.

Rashladno postrojenje  vrši pripremu hladne vode koja se koristi u procesu proizvodnje i u sistemu ventilacije i hlađenja. Sistem ventilacije, grejanja i hlađenja se sastoji od sedam klima komora za pripremu vazduha koji se ubacuje u proizvodnu halu. Rashladno postrojenje čine dva čilera, dve rashladne kule postavljene na krovu i dva tanka hladne vode. 

Sistem nadzora i upravljanja

Na sistemu ventilacije je realizovana optimizacija upravljanja klima komorama na osnovu merenja vlažnosti i temperature na otpadnom i spoljnom vazduhu kao i na osnovu informacija o trenutnom angažovanju i kapacitetu proizvodnje tako što su signali o tome sa proizvodnih mašina integrisani u BMS. 
Automatizacijom rashladnog postrojenja optimizovani su promena režima rada i vođenje rashladnih mašina i ostvarene su uštede u električnoj energiji. Sistem je povezan na postojeći sistem nadzora klima komora ugradnjom kontrolera automatskog upravljanja. Izmenjeni su algoritmi upravljanja klima komorama AHU-1 i AHU-2 na osnovu signala o trenutnom angažovanju mašina u proizvodnji.

rtb_bor_rashladni_toranj    rtb_bor_rashladni_toranj

rtb_bor_rashladni_toranj     rtb_bor_rashladni_toranj

Novosti

Powered by BeoNET