Reference
Reference
TETRAPAK, Gornji Milanovac, Sistem KGH 5 klima komora

MIKRO KONTROL je isporučio, instalirao i pustio u rad  BMS (Building Management System)  sa DDC (Direct Digital Control) kontrolerima spojenim sa centralnim nadzornim računarom, u firmi TETRA PAK u Gornjem Milanovcu. BMS sistem vrši kontrolu nad 5 klima komora : AHU 1 i 2 za glavnu  proizvodnu halu, AHU 3 i 4 za magacin i AHU5 za čilersku sobu.

Sistem je koncipiran tako da su brzine usisnih i izduvnih ventilatora koji su pogonjeni frekventnim regulatorima, određene „ demand control“ algoritmom, odnosno korišćenjem signala za rad sa proizviodnih mašina i njihove disipacije toplotne energije koju korisnik tokom eksploatacije može da menja. Pristupajući CNUS-u, korisnik ima mogućnost pristupa svakom od kontrolera, editovanju parametara dafinisanih u kontroleru, pregled svih varijabli sistema, sistem za arhiviranje događaja i sistem za arhiviranje alarma. Ovaj BMS sistem je baziran na SIEMENS opremi i to:
  • Pokretači dempera
  • Ventili i pokretači ventila
  • Temperaturni sentori
  • Frekventni regulatori
  • DDC kontroleri
tetrapak_kghtetrapak_kgh

Novosti

Powered by BeoNET