Reference
Reference
KOTLARNICA VULKAN - NIS Automatizacija kotlarnice na ugalj

Automatizacija kotlarnice na ugaljPredmet projekta je automatizacija nove kotlarnice na ugalj. U okviru izrade kotlarnice je ugradjena i puštena u  rad kompletna instrumentacija kotlarnice (merači diferencijalnog pritiska, protoka, nivoa, ...)

Upravljački sistem kotlarnice  na čvsto gorivo  je baziran na platformi  PLC-a dok se unošenje parametra sistema i komandi vrši putem „Touch“ terminala.
Funkcije koje upravljački sistem objedinjuje u cilju regulacije sagorevanja i proizvodnje pare po unapred zadatom tehnolo škom alogritmu su:

  • automatska doprema čvrstog goriva u bunker goriva

  • Automatizacija kotlarnice na ugalj

    regulacija ubacivanja goriva u kotao, regulacija održavanja nivoa napojnog rezervoara, regulacija održavanja nivoa rezervoara kondezata, regulacija održavanja nivoa  kotla, regulacija održavanja podpritiska dimnih gasova, regulacija održavanja pritiska u sistemu ( ove regulacione petlje su omogućene primenom frekvetnih regulatora)

Regulacione petlje sistema su zatvarane u PLC-u koji  vodi proces proizvodnje pare i prihvata  analogne signale

  • pritiska instalacije , pritiska vazduha (element povratne veze PID regulacionog kruga ventilatora svežeg vazduha), temperature dimnih gasova , temperature vode napojnoAutomatizacija kotlarnice na ugaljg rezervoara , pritiska vode u kotlu , podpritiska u ložištu (element povratne veze PID regulacionog kruga ventilatora dimnih gasova), nivoa  kotla (element povratne veze PID regulacionog kruga napojne pumpe), protoka kroz kotao (pozicija servo-motora krug regulacije opterećenja)

Novosti

Powered by BeoNET