Reference
Reference
Upravljački sistem ekonomajzera na kotlovima u JKP „Toplana“ Šabac

U okviru IV faze projekta rehabilitacije sistema toplana u Srbiji, koju preko KfW banke finansira vlada Savezne Republike Nemačke, izvršena je ugradnja ekonomajzera na tri kotla toplane „Trkalište“ u JKP „Toplana“ Šabac.Firma „Remming d.o.o.“ iz Novog Sada, renomirani proizvođač kotlova i termoenergetske procesne opreme, koja je pobedila na tenderu, angažovala je našu firmu kao višegodišnjeg pouzdanog partnera za realizaciju upravljačkog sistema ekonomajzera.

Svrha rekonstrukcije toplo– ugradnje ekonomajzera na tri postojeća parna / vrelovodna kotla 14MW, od koji su dva sa kombinovanim gorionicima na gas i na mazut, a treći sa gorionikom na gas, bila je da se korišćenjem toplote izduvnih gasova optimizuje i efikasno koristi snaga gorionika, i na taj način ostvare uštede u budžetu JKP „Toplana“, samim tim i krajnjih korisnika (konzuma).

Povratna voda iz mreže se preko ON/OFF kuglastih elektromotornih ventila i cirkulacione pumpe dovodi na mešni ventil, čiji zadatak je da, zavisno od spoljne temperature, u određenom odnosu meša povratnu vodu i vodu zagrejanu kroz ekonomajzer, kako bi se ostvarila željena temperatura ulazne vode u kotao i samim tim smanjila potrebna snaga gorionika (proporcionalna razlici zahtevane temperature izlazne vode iz kotla i temperature ulazne vode u kotao).
Pored opisanog automatskog režima rada, upravljački sistem ekonomajzera omogućava korisniku da oda bere i režim zaštite od smrzavanja vode (kada su gorionici isključeni a spoljna temperatura jako niska, radom cirkulacione pumpe i mešnog ventila se progreva hidraulična instalacija koja je van objekta), ili ručni režim rada (po potrebi, u slučaju proba ili servisnih radova).

   
   ekonomajzer    ekonomajzer


Upravljački sistem ekonomajzera kotlova u toplani „Trkalište“, JP „Toplana“ Šabac,  zasnovan je na programabilnom logičkom kontroleru (PLC) firme Omron, familije CJ2, i na operatorskom kolor “touch-screen“ panelu familije  NB, 5.6”. Procesorski modul podržava programske jezike po standardu IEC61131-3: Struktured Text (ST), Sequential Function Chart (SFC) i Ladder. Biblioteka funkcijskih blokova, predefinisanih i testiranih, koji se odnose na standardne tehnološke celine, značajno smanjuje vreme programiranja aplikacije. U sklopu upravljačkog sistema nalazi se i i ultrazvučni merač potrošnje toplotne energije (“kalorimetar”), koji preko komunikacionog RS485 / RS232 interfejsa razmenjuje podatke sa PLC-om.

control system
    
Realizacija projekta upravljačkog sistema nove kotlarnice od strane Mikro Kontrol-a obuhvatala je sledeće faze:
  • izrada izvođačke projektne dokumentacije i projekta izvedenog objekta
  • izradu, isporuku i povezivanje razvodnih ormara
  • izvođenje elektroinstalacionih radova na postrojenju (kablovske trase, provlačenje i vezivanje kablova)
  • izbor, isporuku, programiranje i puštanje u rad PLC i HMI upravljačkog sistema


Prilikom realizacije posla angažovani su radnici sledećih profila:
  • inženjeri u projektnom birou i na terenu (300 inženjer sati)
  • elektromehaničari u radionici i na terenu (500 mehaničar sati)

Realizacija upravljačkog sistema ekonomajzera se odvijala u toku grejne sezone, te je zadatak bio da se obezbedi kontinuirana isporuka toplotne energije potrošačima; zato je vreme izvođenja radova na svakom od tri kotla trebalo minimizovati, kako bi se u svakom trenutku obezbedilo da makar dva (od tri) kotla budu raspoloživa.

Ugradnjom ekonomajzera i adekvatnom optimizacijom parametara upravljačkog sistema, ostvarene su značajne uštede u budžetu korisnika (JKP “Toplana”) i potrošača na daljinskom sistemu grejanja u Šapcu.

Novosti

Powered by BeoNET