Reference
Reference
JKP Subotička toplana Upravljački sistem kotla 35MW u toplani Subotica

Konzorcijum koga su činile firme „Remming“ (izvođač mašinskih radova) i „Mikro Kontrol“ (izvođač elektro – radova) je u okviru rekonstrukcije kotlarnice u toplani Subotica izvršio adaptaciju objekta, proizvodnju i instalaciju vrelovodnog kotla RHW 35 kapaciteta 35MW i pratećih cevovoda, kao i realizaciju upravljačkog sistema kotla.

U sklopu realizacije adaptiran je objekat postojeće kotlarnice a isporuka opreme obuhvata vodocevni kotao, ekonomajzer, zagrejač vazduha (Luvo), uređaj za sagorevanje zemnog gasa i mazuta, vazdušne i dimne kanale; pored elektroinstalacije vezane za uređaje kotla, na objektu je trebalo izvršiti rekonstrukciju trafo stanice, projektovati, montirati i povezati uređaje opšte instalacije (osvetljenja, utičnice), gromobranske instalacije i protiv-požarne zaštite.

Kotao 35MW ima jedan kombinovani gorionik na gas i mazut; pogonom gorionika se upravlja sa posebnog, „Fail-safe“ upravljačkog sistema na bazi S7-315F CPU, projektovanog po standardima koji regulišu pitanja sigurnosnih sistema u procesnoj industriji (IEC 61508 i IEC 61511). Zadatak upravljačkog sistema gorionika je da kontroliše potpalu gorionika, reguliše opterećenje (promenom odnosa gas / mazut – vazduh), i monitoriše sve kritične vrednosti parametara procesa. Sa nadređenim upravljačkim sistemom kotla PLC gorionika komunicira preko Profibus DP mreže, i razmenjuje komandno – statusne informacije (uslove starta, blokada, zadatu vrednost snage, alarme).

Vrelovodni kotao 35MW je projektovan, proizveden, montiran i pušten u rad u skladu sa normama standarda ISO 12952, koji reguliše funkcionalnost sudova pod pritiskom; tenderski uslovi koji su se morali dokazati bili su:

1. emisija gasova u atmosferu, granične vrednosti (u skladu sa direktivama koje važe u Republici Srbiji):
SO2: 35mg/m3 (gas) i 850 mg/m3 (mazut)
NOx: 150 mg/m3 (gas) i 450 mg/m3 (mazut)
CO: 100 mg/m3 (gas) i 175 mg/m3 (mazut)
prašina: 5 mg/m3 (gas) i 50 mg/m3 (mazut)
2. termička snaga kotla:
nominalno opterećenje: 35 MW
minimalno opterećenje: 4,4 MW
3. efikasnost na 100% opterećenja: 97% (gas) i 90% (mazut)
4. procesni parametri kotla:
temperaturni režim: 130°C / 75°C (gas) i 130°C / 100°C (mazut)
pad pritiska kroz kotao: 1.5 bar
nominalni protok: 550 m3/h (gas) i 1000 m3/h (mazut)

Na cevovodu vrele i povratne vode, na kanalu svežeg vazduha i na kanalu dimnih gasova i LUVO-a montirani su ON/OFF i regulacioni ventili sa elektromotornim pokretačima kojima se upravlja iz upravljačkog sistema kotla. Na cevovodu svežeg vazduha gorionika montiran je ventilator čiji je motor upravljan frekventnim regulatorom 160kW, a na cevovodu recirkulacije dimnih gasova je montiran ventilator (motor pogonjen frekventnim regulatorom snage 7.5kW) čiji je zadatak da utiče na emisiju NOx.

Radi adekvatnog praćenja procesnih parametara, instalirani su senzori procesnih veličina:
temperatura i pritisak vode na izlaznoj i povratnoj grani u kotao, pre i posle ekonomajzera
temperatura i pritisak dimnih gasova pre i posle ekonomajzera, i iza LUVO-a
temperatura i pritisak svežeg vazduha na potisu ventilatora
sadržaj O2 u dimnim gasovima
merenje protoka na cevovodu povratne vode u kotao
Upravljački sistem kotla obuhvata više regulacionih krugova:
regulacija snage gorionika na bazi temperature izlazne vode (zadavanje sa nadređenog SCADA sistema)
regulacija temperature vazduha na ulazu u gorionik; izvršni organ je vazdušna klapna
regulacija temperature vode na ulazu u kotao; izvršni organ je recirkulaciona pumpa sa frekventnim regulatorom ili regulacioni ventil
regulacija protoka vode kroz kotao; izvršni organ je regulacioni ventil
„Mikro Kontrol“ je projektovao, montirao i povezao sledeće razvodne ormare:
RO upravljačkog sistema kotla, koga čine RO PLC-a (u pogonu kotlarnice) i RO operatorskog nadzora (sa „touch screen“ panelom, u operatorskoj sali)
RO opšte potrošnje, sa lokalnim ormarima utičnica
lokalne ormare izvršnih organa – ventila

S obzirom da se radi o montaži i ugradnji novog kotla, „Mikro Kontrol“ je projektovao, montirao kablovske trase i provukao i završio signalne i energetske kablove instalacije opšte potrošnje i upravljačkog sistema; takođe, isporučene su i montirane svetiljke i reflektori na postrojenju, gromobranske instalacije i protiv požarna zaštita; isporučeni, povezani i parametrisani svi senzori procesnih veličina i povezani svi aktuatori upravljačkog sistema (uključujući senzore i aktuatore gorionika). „Mikro Kontrol“ je izvršio potrebna merenja, i priložio odgovarajuće ateste ovlašćenih institucija.

Upravljački sistema kotla čini Omron PLC familije CJ2, sa 10“ HMI i nadređenim nadzorno-upravljačkim SCADA sistemom razvijen u okruženju Yokogawa Fast/Tools. SCADA Fast/Tools sistem pored vizuelizacije vrši arhiviranje merenja i događaja, generisanje unapred definisanih ili proizvoljnih izveštaja, prikaz merenja kroz trendove i omogućuje upravljanje svim izvršnim elementima i regulacionim krugovima upravljačkog sistema kotla 35MW. Yokogawa Fast/Tools SCADA je izvedena u client/server arhitekturi, čime je menadžmentu, preko klijentskih SCADA aplikacija omogućeno praćenje procesa na PC računaru, tabletu ili mobilnom telefonu.

U sklopu realizacije projekta, Mikro Kontrol je angažovao sledeće stručne kadrove:
izrada izvođačkog projekta i projekta izvedenog objekta: 45 dana, jedan projektant
izrada razvodnih ormara: 20 dana, 4 elektromehaničara
montaža i povezivanje opreme na terenu: 30 dana, 4 elektromehaničara
programiranje PLC, SCADA i HMI aplikacije sa testiranjem i puštanjem u rad: 3 inženjera, ukupno trajanje 60 dana

toplana
Slika 1: Pogon Kotla 35MW

pogon_kotla_35MW

Slika 2: Pogon kotla 35MW - PI&D šema


Novosti

Powered by BeoNET