Reference
Reference
ENERGETIKA d.o.o. Kragujevac, Upravljački sistem i elektro radovi na rekonstrukciji elektrofiltera

Zahtev korisnika bio je da koncentracija letećeg pepela u izduvnom gasu dimnjaka ZASTAVA ENERGETIKE ne prelazi 0,05 g/m3 . 

Metoda ograničenja koncentracije je ugradnja elektrofiltera. Vršna vrednost izlaznog jednosmernog napona je od 70kV do 105kV. Regulacija napona se vrši na niskonaponskoj strani (380 VAC) pomoću tiristora. Podešava se ugao paljenja antiparalelne veze dva tiristora koji su vezani na red sa primarom visokonaponskog transformatora. OMRON-ov PLC, koji osim generisanja potrebnih upaljačkih impulsa za tiristore i regulisanja napona, ostvaruje funkciju održavanja zadatog broja varnica u minuti (maksimalno od 70 do 100 varnica u minuti).


 


Novosti

Powered by BeoNET