Reference
Reference
JP “ELEKTROPRIVREDA SRBIJE”, PD’”DRINSKO LIMSKE HIDROELEKTRANE”d.o.o. – B.Bašta, HE “ZVORNIK”, Mali Zvornik, Rekonstrukcija portalnog krana 2X110t+2x15t i mosne dizalice 10t
Rekonstrukcija i modernizacija portalnog krana 2x110t + 2x15t obuhvata zamenu celokupne elektro opreme i delimično mašinske opreme. Za realizaciju ovog cilja bilo je potrebno uraditi sledeće:
 • Zamena svih elektromotora sa namotanim rotorom, odgovarujućim, sa kaveznim rotorom;
 • Zamena svih spojnica koje spajaju motor i reduktor;
 • Zamenu svih kočionih sistema;
 • Rekonstrukciju kabine;
 • Instalacija upravljanja radio vezom;
 • Zamena svih kablova, krajnjih isključivača i osvetljenja;
 • Instalacija sistema za merenje opterećenja pogonskih osovina 2x110t;
 • Instalacija merenja zategnutosti sajli kod tereta većih od 0,5t na kukama 2x15t;
 • Instalacija merenje brzine vetra;
 • Instalacija brzog vitla od 3,2t i noseće grede na krovnu konstrukciju krana;
 • Regulacija brzine na svim elektromotornim pogonima pomoću frekventnih regulatora;
 • Pregled svih reduktora i u saglasnosti sa korisnikom zamena pohabanih elemenata;
 • Izrada elektromašinskih projekata izvedenog stanja, ispitivanje i izrada sertifikata (dozvole za korišćenje).

Rekonstrukcija i modernizacija mosne dizalice 10t obuhvatila je isporuku,demontažu stare i montažu nove opreme:

 • Zamenu svih elektromotora sa namotanim rotorom, odgovarujućim, sa kaveznim rotorom;
 • Zamena svih spojnica koje spajaju motor i reduktor;
 • Zamenu svih kočionih sistema;
 • Rekonstrukciju kabine;
 • Instalacija upravljanja radio vezom;
 • Zamena svih kablova, krajnjih isključivača i osvetljenja;Regulacija brzine na svim elektromotornim pogonima pomoću frekventnih regulatora;
 • Pregled svih reduktora i u saglasnosti sa korisnikom zamena pohabanih elemenata;
 • Izrada elektromašinskih projekata izvedenog stanja, ispitivanje i izrada sertifikata (dozvole za korišćenje).
he_mali_zvornik
he_mali_zvornik.he_mali_zvornik

he_mali_zvornik


he_mali_zvornikhe_mali_zvornik

Novosti

Powered by BeoNET