Reference
Reference
JKP ENERGETIKA TRSTENIK, Optimizacija energetske potrošnje u toplani

Optimizacija energetske potrošnje u toplaniU sistemu proizvodnje i distribucije toplotne energije značajni doprinos potrošnji električne energije čine elektromotorni pogoni veće snage: ventilatori svežeg vazduha (dva na kotlu, snage 75kW), recirkulacione pumpe (jedna po kotlu, snage 45 kW), i cirkulacione pumpe ( četiri u sistemu, od toga tri u pogonu, snage 220kW). Pored efekta smanjenja ukupne angažovane snage i smanjenja vršne potrošnje (evidentirane pomoću maksigrafa), primena frekventnih regulatora na pogonima koji direktno ili posredno regulišu neku procesnu veličinu - toplotu, pritisak, sadržaj kiseonika u dimnim gasovima, doprinosi uštedi energenata (mazut, emulzija, gas), povećanju životnog veka pogona, kao i zaštiti ambijenta. Sva četiri doprinosa imaju svoju materijalnu vrednost, posebno sa stanovišta novih propisa koji regulišu pojedine oblasti (promene u načinu obračuna električne energije, promene cene goriva), dok poštovanje ekoloških standarda nije samo naša obaveza prema zakonu, već i prema svetu koji ostaje iza nas.

Opis sistema:
Mikro Kontrol je izvršio ugradnju i puštanje u rad na frekventnih regulatora na ventilatorima 75KW i na recirkulacionim pumpama, u toplani Trstenik, na početku grejne sezone 2007 / 2008.godine. Regulatori su ugrađeni na pogonima dva vrelovodna kotla proizvođača "Đuro Đaković", snage 35MW / kotlu. Regulatori ventilatora svežeg vazduha pojedinog kotla smešteni su u posebnom, dok se regulatori recirkulacionih pumpi oba kotla nalaze u istom elektro-ormaru. Iskorišten je postojeći razvod do ventilatora, odnosno pumpi.

Efekti:
Po isteku prve grejne sezone, zabeležena je ušteda električne energije od 18%, bez otkaza na sistemu upravljanja (zvanični podaci Investitora).

Novosti

Powered by BeoNET