Reference
Reference
PPT INŽENJERING, BEOGRAD, Upravljački sistem tablastog zatvarača na HE Bajina Bašta

Ovaj sistem obuhvata upravljanje tablastim zatvaračem GUIG (glavne gornje ulazno-izlazne građevine ) HE Bajina Bašta. Sistem vrši kontrolu i upravljanje tablastim zatvaračem i obuhvata sledeće tehnološke celine:

  • Dizanje sa zabravljivanjem u gornjem položaju
  • Punjenje tunela
  • Spuštanje (normalno i havarijsko)

Pored osnovnih tehnoloških zahteva sistem obezbeđuje:

  • Daljinsku signalizaciju
  • Kontinualno praćenje kretanja zatvarača preko obrtnog potenciometra

Upravljački sistem je baziran na OMRON-ovom PLC-u a sistem praćenja je realizovan sa OMRON-ovim panel metrom koji ima mogućnost prihvata signala sa obrtnog potenciometra.

he_bajonabasta

Novosti

Powered by BeoNET