SELECT a.id_ref, a.meta_tags FROM t_ref a, t_ref p WHERE a.id_parenta = p.id_ref AND a.tekst_linka = 'ppt-inzenjering-beograd-upravlja��ki-sistem-elektrohidrauli��ne-instalacije-rashladnog-sistema-na-blokovima-5-i-6-u-te-kakanj' AND p.tekst_linka = 'energetika' AND a.aktivan = 1 2
Mikro Kontrol :: Reference
Reference
Reference

Novosti

Powered by BeoNET