Reference
Reference
HE "ĐERDAP 1", Kladovo, Rekonstrukcija i modernizacija portalne dizalice nosivosti 160t za potrebe HE „ĐERDAP 1“

PRIVREDNO DRUŠTVO „HIDROELEKTRANE ĐERDAP“ D.O.O. KLADOVO

Rekonstrukcija i modernizacija  nosivosti 160t za potrebe HE „ĐERDAP 1“ – Kladovo

Predmet ovog posla su dve električne portalne dizalice predviđene za rad na otvorenom prostoru, za opsluživanje hidromehaničke opreme na brani, ulaznoj građevini i montažnom bloku HE „ĐERDAP 1“ za istovar opreme iz prevodnice u pojedinačnom-individualnom radu i spregnutom-tandemskom radu.

Svaka dizalica sastoji se od čelične konstrukcije portala, mačke i elektromotornih pogona za glavno dizanje 160t i pomoćno dizanje 50t, kretanje portala i kretanje mačke. U krutoj (nizvodnoj) nozi portala nalazi se kabina iz koje se upravlja dizalicom.

Elektro deo je obuhvatao zamenu svih postojećih elektromotora sa namotanim rotorom, odgovarajućim asinhronom motorima sa kaveznim rotorom čija su brzina i moment regulisani frekventim regulatorima. Regulaciju, upravljanje i nadzor nad kranom obavlja distribuirani PLC sa odgovarajućim operator panelom, smeštenim u kabini operatera. U okviru modernizacije upravljanja kranom, predviđeno je i alternarivno daljinsko upravljanje preko radio kontrole. 

Upravljački sistem sačinjvaju elektromotorni pogoni kontrolisani frekventnim regulatorima, od kojih su:
  • pogoni oba dizanja i mačke izvedeni u okviru jednog multridrive sistema sa rekuperacijom 
  • pogoni portala sa dva pojedinačna regulatora međusobno spregnuta jednakom raspodelom momenta optrećenja. 
Upravljački sistem je obuhvatio i nadzor i kontrolu visine obe kuke, sigurnosni krug realizovan sigurnosnim releom, daljinsku radio komandu, monitoring brzine vetra i odgovarajući alarmni sistem, monitoring težine tereta i odgovarajući alarmni sistem, ograničenje brzine u odnosu na poziciju i teret, upravljanje vožnjom portala u smislu sinhronizacije rada pogona na obe strane, integraciju nadzora i upravljanja preko operator panela, rasvete, signalizacije, elektrohidrauličnih klešta ...

Pored isporuke opreme, izrade projektne dokumentacije, pisanja aplikativnog softvera, parametriranja regulatora i puštanja sistema u rad MIKRO KONTROL je zajedno sa svojim konzorcijalnim partnerom zaduženim pre svega za rekonstrukciju i modernizaciju mašinskog dela krana, izvršio isporuku, montažu novih kablovskih kolica, isporuku i zamenu svih kablova.

Posao na rekonstrukciji se nastavlja tokom  2014. godine, na poslovima rekunstrukcije i modernizacije drugog krana kao i tandemskog rada oba krana. 


portalne_dizaliceportalne_dizalice

cran_djerdapgantry_crane

he_djerdaphe_djerdap

Novosti

Powered by BeoNET