Reference
Reference
ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE,TE “PLJEVLJA”, Upravljački sistem hidrotransporta pepela

Kao podizvodjač Siemens-u Beograd, Mikro Kontrol je isporučio upravljački sistem hidrotransporta elektrofilterskog pepela i šljake koji ima sledeće funkcije:

  • Upravlja sa dve linije za transport pepela putem elektro-hidrauličkih ventila, frekvetnih regulatora, merača nivoa šljake,...
  • Upravlja pumpama povratne vode
  • Upravlja elektro-hidrauličkim agregatom
  • Upravlja šiberima bazaltnog kanala
  • Upravlja drenažnim pumpama
Upravljački sistem je integrisan u sistem upravljanja termoelektranom.
te_pljevlja

Novosti

Powered by BeoNET