Reference
Reference
GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA
Upravljanje sistemom pokretnih traka i drobilica za kamen.
Nadzorni sistem fabrike F4 je zasnovan na Omron CJ1 PLC-u i PC računaru sa implementiranom Omron CX Supervisor SCADA aplikacijom
Rekonstrukcija upravljačkog sistema je izvršena zamenom relejne logike upravljačkim sistemom zasnovanom na OMRON hardverskoj konfiguraciji.
Ovaj sistem obuhvata merenje i upravljanje sešenja izolacione trake na zadatu dužinu. Širina bitumenske izolacione trake može biti do 1200mm.
Mikro Kontrol je u potpunosti zamenio opremu i pokrenuo nadzor kontrolnog sistema u cilju obezbeđivanja kompletne funckionalnosti i monitoringa automatskg transporta.
Isporučen upravljački sistem realizovao je snekoliko zahteva tehnološkog procesa održavanja pritiska u stanbenom objektu
Realizovani upravljački sistem obezbeđuje detekciju prisustva paleta na pojedinim pozicijama ulaza i izlaza te na osnovu ovih informacija startuje i zaustavlja pojedine elektromotorne pogone.
Računarski sitem instaliran u CRNOGORSKOM NARODNOM POZORIŠTU - Podgorica imao je za cilj da kontroliše 45 motornih pogona, pomoću kojih se realizuje scenski dekor.

Novosti

Powered by BeoNET