Reference
Reference
GUMARSKA INDUSTRIJA
Rekonstrukcija elektro-energetske opreme, zamena i modernizacija sistema za upravljanje drugog pratećeg dvovaljka na liniji kalandera u objektu Valjare.
Upravljački sistem podrazumeva regulaciju dva DC pogona: DC pogon trogovaljka 112kW i DC pogon hladilice 7kW
Presa se sastoji od dve celine: u jednoj se vrši vulkanizacija, a u drugoj naknadna stabilizacija transportnih traka po zadatom vremenskom dijagramu.
Mikser K7 je sistem koji služi za proizvodnju poluproizvoda od gume različitih namena. Postrojenje miksera K7 se sastoji od podsistema odmeravanja (6 vaga za: polimere, čađi, bela punila, ulja i voskove, sa nezavisnim dozirnim putevima) i podsistema mešanja.
Sistemom upravljanja trebalo je obezbediti povezan automatski rad linije za sečenje čeličnog korda pod uglom, kao i nezavisne radne režime pojedinih mašina u liniji. Takođe je trebalo obezbediti i rukovanje sa lokalnih pulteva...

Novosti

Powered by BeoNET