Reference
Reference
HEMIJSKA INDUSTRIJA
MIKRO KONTROL već duži niz godina ostvaruje uspešnu saradnju sa preduzećem GALENIKA Fitofarmacija, najvećim domaćim proizvođačem, odnosno formulaterom sredstava za zaštitu bilja na bazi generičkih aktivnih materija visokog kvaliteta.
TIKKURILA ZORKA je kompanija sa dugom tradicijom proizvodnje boja i lakova, i prepoznatljiv je simbol za kvalitetne premaze u celom regionu. Na zahtev ove kompanije Mikro Kontrol, kao kompanija sa velikim iskustvom u atomatizaciji procesa u hemijskoj industriji, realizovala je projekat automatizacije procesa proizvodnje premaza na bazi vode.
Sistemom je obuhvaćeno upravljanje reaktorima za pripremu i proizvodnju sirupa sa pripadajućim transportima koji masu dopremaju do pakerice. Sistem obuhvata dva reaktora za proizvodnju, jedan bafer za smeštaj pripremljene smese, pomoćne uređaje za pripremu smesa za doziranje kao i cevovode koji služe za dopremanje smesa koje učestvuju u proizvodnji.......
Mikro Kontrol je u saradnji sa firmom "TM-Inženjering" Novi Sad razvio upravljački sistem Duplikatora za potrebe „Hemofarm-a“ Šabac.
Specifičnost ovoga sistema upravljanja je da je on realizovan u Ex izvedbi. Sistem se sastoji iz Omron Touch panel 12’’ sertifikovan za Ex i upravljačkog dela u kome se nalazi Omron PLC CJ serije sa dva OMRON frekventna regulatora. Upravljački deo......
Ovaj sistem obuhvata upravljanje kompletnom pakericom HASSIA i sastoji se iz sledećih celina: Kontrola glavnog pogona, Kontrola dopune koša, Upravljanje servo pogonom za doziranje,.....
Dozex sistem se nalazi u Fabrici deterdženata „Henkel – Merima“ u Kruševcu, lokacijski na visinskoj koti 8m; funkcija sistema je sledeća: istovremeno se meri maksimalno 11 sirovina (zavisno od izabrane recepture): 6 praškastih, i 5 tečnih; grubo/ fino doziranje u vage praškastih vrši se preko dvobrzinskih motora, dok se doziranje u vage tečnih sirovina vrši preko pneumatskih ventila sa elektromagnetnim aktiviranjem.....
U cilju praćenja realizacije proizvodnje u proizvodnim pogonima Zorka Color realizovan je sistem za nadzor i realizaciju proizvodnog procesa. U proizvodnji je prisutan veliki...
Upravljanje sistemom za sintezu radioaktivnog izotopa joda 124I, kao i drugih izotopa joda, koji se koristi u medicini pri PET (Pozitronska Emisiona Tomografija) dijagnostici malignih tkiva....
Merenje polja u polarnim kordinatama na magnetu prečnika 2000mm Postizanje radijalne tačnosti ± 50µm Postizanje aksijalne tačnosti 2'' Korak radijalnog pomaka 5mm Korak aksijalnog pomaka 1° ...
MESYMO je posebno dizajniran uređaj (modul) pogodan za sintezu radiofarmaceutika [11C]-metionina. Kompjuterski kontrolisan, potpuno automatizovan i usklađen sa preporukama za dobru proizvođačku praksu (GMP) radiofarmaceutika ...
FLUTAR Stanica za ozračivanje meta za proizvodnju radionuklida 18F

Novosti

Powered by BeoNET