Reference
Reference
INDUSTRIJA PAKOVANJA
Proizvođač mašina za proizvodnju kartonskih kutija prepoznao je u Mikro Kontrolu pouzdanog partnera koji može da zadovolji visoke standarde koje po prirodi postavlja inostrano tržište. Na zahtev jedne od najvećih nemačkih kompanija za internet prodaju, razvili smo sistem za nanošenje lepka i lepljenje traka na karton koji predstavlja nadogradnju već postojećih mašina za savijanje kartona.
Mikro Kontrol je realizovao u saradnji sa partnerskom firmom Inel iz Kruševca, upravljački sistem linije za duvanje PET boca. Inel je definisao projektni zadatak, projektovao i realizovao tiristorske regulatore snage IC grejača, a Mikro Kontrol je implementirao projektni zadatak u željenu funkcionalnost rada linije i svih njenih pogona.
Isporučeni upavljačko-nadzorni sistem impregnacije drveta kreozitnim uljem koncipiran je tako da omogući složene tehničko-tehnološke zahteve
Mikro Kontrol je u saradnji sa firmom "Tehnomatik" razvio upravljački sistem doziranja i pakovanja smrznutog voća, za potrebe firme "Frukom" iz Arilja.
Mikro Kontrol je u saradnji sa firmom "Tehnomatik" razvio novu generaciju upravljačkog sistema pakerice za kafu, izvršivši tehničko unapređenje postojećeg sistema.
Isporučen je upravljački sistem sa mikro PLC-om, touch panelom i AC servo motorom na pogonu doziranja kafe.

Novosti

Powered by BeoNET