Reference
Reference
USS Serbia Smederevo, Upravljački sistem kade za hromiranje
Mikro Kontrol je isporučio upravljački sistem linije za  hromiranje  koji ima sledeće funkcije
  • Vrši monitoring parametara DC Ispravljača 15.000A, 20VDC
  • Integriše funkcije upravljanja skruberom (ventilator, demi voda,..)
  • Merenje i regulacija temperature u kadi za hromiranje
  • Merenje i regulacija nivoa u kadi za hromiranje (ultrazvučno merenje nivoa)
  • Upravljanje i regulacija brzine duvaljke (frekventna regulacija)
  • Automatski ciklus recirkulacije, ispiranja i formiranja hromne vode
  • Upravljanje pumpama i tropoložajnim ventilima

Novosti

Powered by BeoNET