Reference
Reference
USS Serbia, Šabac, Sistem dijagnostike i monitoringa rada varilice ETL
Spajanje krajeva dva koluta meke čelične trake u cilju pravljenja beskonačne trake za dalju obradu se obavlja na Mašini zasučeono zavarivanje – Varilici ETL.

U toku eksploatacije dolazi do prekida varenja usled otkaza nekih od elemenata mašine (ventili, krajnji prekidači,...).

U postojećem sistemu ne postoji nikakav sistem alarmiranja koji bi uputio na uzrok kvara, pa je otkrivanje i otklanjanje kvara iziskivalo dosta vremena i dosta zastoja pogona. U cilju smanjivanja vremena dijagnostike kvara, uveden je nadzorni sistem koji kontinualno prati proces varenja i u kritičnim trenucima informiše koji od elemenata može biti uzročnik kvara, tj. zastoja. 

sistem_dijagnostikesistem_diagnostika

Novosti

Powered by BeoNET