Reference
Reference
FAD, Gornji Milanovac, Nadzorno-upravljački sistem univerzalne glodalice sa okvirnim glodanjem

Univerzalna konzolna glodalica FU315/2 proizvodjača Prvomajska koja se nalazi u  proizvodnom pogonu Fabrike automobilskih delova iz Gornjeg Milanovca je alatna mašina koja se može koristiti kako u serijskoj, tako i u pojedinačnoj proizvodnji. 

Nadzorno-upravljački sistem univerzalne glodalice sa okvirnim glodanjem
Zahvaljujući njenoj robusnoj izvedbi, medjusobno izmenljivom horizontalnom i vertikalnom glavom na njoj se mogu obradjivati izraci od čelika, livenog gvoždja ili lakih materijala, a uz najveći mogući učinak obrade skidanjem strugotine.

Glavni sklopovi i nihove funkcije na glodalici su:

  • AC pogon glave alata sa 18 brzina,
  • konzola sa AC pogonom za posmak po tri ose sa 18 brzina, elektromagnetnim spojkama i kočnicama za omogućavanje kretanja po tri ose, hidrauličkim sistemom za spuštanje cele konzole za 0.7mm pri brzim hodovima i hidrauličkim sistemom za poništavanje zazora pri istosmernom glodanju,
  • skup od osam fiksnih mikroprekidača na svakoj osi koji zajedno sa podešljivim graničnicima i upravljačkim sistemom omogućuju okvirno glodanje u horizontalnoj i vertikalnoj ravni, tj. promenu smera i brzine kretanja po osama u zavisnosti od položaja graničnika.
Stari uparavljaččki sistem baziran na računarskom sistemu PS2000/1 firme Fritz Heckert iz bivšeg DDR-a je havarisan usled niskih temperatura koje su vladale u proizvodnoj hali i sva nastojanja da se kvar otkloni nisu urodila plodom.

Osnovni zahtev naručioca je bio da se mašini novim upravljačkim sistemom vrate sve funkcije koje je imala pre havarije, uz predlog Mikro Kontrola da se izvedu i odredjena poboljšanja korišćenjem visokostabilnih i dokazanih komponenti. Novi sistem za upravljane i nadzor mašine koji se sastoji od: programabilnog logičkog kontrolera CQM1 sa 32 ulaza i 16 izlaza i terminal monitora touch tipa NT20S, uz izvedeni generalni remont mašine garantavao je dovodjenje mašine u ispravno stanje za nesmetani rad iste.Izabrani interfejs touch tipa NT20S koji može da prikaže veliki broj podatak organizovanih prema ergonomskim principima omogućio je dodatne funkcije koje stari upravljački sistem nije imao:
  • organizaciju i grafički prikaz svih tastera i izbornih prekidača na isti način kakva je bila i na prvobitnom upravljačkom panelu, što je omogućilo lako obučavanje radnika na mašini za rad sa novim okruženjem,
  • zaštitu od neovlašćenog pristupa svim ekranima koji su bitni za tehnološku funkciju mašine i bezebednost rukovaoca ukucavanjem lozinke koju rukavaoc na mašini odredjuje,
  • servisnu funkciju, tj. prikaz stanja sve periferne opreme na mašini (granični prekidači na osama, sigurnosni prekidači za zaštitu mašine i operatora, status ispravljača, spojnice i kočnice, itd.)
  • alarmni sistem, koji kod nastanka neregularnih stanja u radu mašine na alarmnom ekranu prikazuje poruku o grešci i adresu ulaza koji je prouzrokovao grešku praćeno zvučnim "beep" signalom i koji blokira rad cele mašine dok se greška ne otkloni.


Nadzorno-upravljački sistem univerzalne glodalice sa okvirnim glodanjemNadzorno-upravljački sistem univerzalne glodalice sa okvirnim glodanjemNovosti

Powered by BeoNET