Reference
Reference
LIVNICA, Leskovac, Upravljački sistem kaluparske linije
Liniju za kalupiranje i presovanje čini više tehničko – tehnoloških celina kojima treba upravljati: pokretni sto, donja prijemna "ruka",donja predajna "ruka", izmena kaloparnika, mehanizam za kalupiranje i presovanje, uređaj za razdvajanje kalupnika...

Rekonstruisani sistem upravljanja ispunjava sve postavljene zahteve funkcionalnosti koje je ispunjavao i prethodni sistem, uz sledeća poboljšanja:
  • Unapređen sistem dijagnostike kvarova i alarma
  • Jednostavnije zadavanje parametara procesa i komandovanje određenim operacijama
  • Pouzdaniji sistem sa stanovišta otkaza (veći MTBF –middle time between failures)
  • Mogućnost daljih unapređivanja funkcionalnosti po zahtevu korisnika, bez investiranja u opremu i rada na povezivanju

Novosti

Powered by BeoNET