Reference
Reference
SARTID a.d. ČELIČANA (US STEEL), Smederevo, Nadzorno-upravljački sistem postrojenja za hladjenje čeličnih slabova
Upravljačko-nadzorni sistem instaliran na jedinici za hlađenje slabova u SARTID AD RJ Čeličana ima za cilj da:
  • Prihvati vruće slabove težine do 40t koji dolaze sa dve strane : Vertikalnog i Radijalnog liva
  • Smesti vruć slab u neki od praznih džepova kade sa tekućom vodom
  • Prema tehnološkim zahtevima, dodeli vreme hlađenja tog slaba
  • Po isteku zadatog vremena, a u skaldu sa još nekim tehnološkim kriterijumima, izvadi ohlađeni slab i smesti ga na izlazne rolne
  • Obezbedi audio-vizuelni prikaz dinamičkih stanja u sistemu
  • Obezbedi brzo dijagnostifikovanje kvara u sistem.
sartid_controlsistem

sartid_control_sistemsartid_control_sistem


Novosti

Powered by BeoNET