Reference
Reference
SIA KMM METALS, Riga, Letonija, Upravljački sistem mašine za vertikalno livenje na dole punih i šupljih profila od bronze

Na mašinama za vertikalno livenje na dole punih i šupljih profila od bronze koje su stare preko trideset godina, postojeći Upravljački sistem mašine za vertikalno livenje na dole punih i šupljih profila od bronzehidraulični mehanizam sa vučnim valjcima je zamenjen AC servo motorom sa kočnicom, snage 4,4 KW. Maksimalni spoljašnji prečnik profila koji se lije je 65 mm, a minimalna debljina zida šupljih profila je 3,5 mm. Izvlačenje livenog profila se vrši ciklično: kretanje-pauza. Kretanje se definiše kao ugao zakretanja vučnog valjka izraženog u mm koje bi ostvario liveni profil u pravolinijskom kretanju, a pauza u sekundama i delovima sekude. Ovako izabran sistem omogućava kretanje od 8 puta u sekundi sa korakom 21 mm i promena parametara se može vršiti u toku livenja bez zaustavljanja mašine.

Pored kontrole rada motora sistemom je obuhvaćeno:

  • merenje temperature u livnom loncu i kontrola rada gorionika za zagrevanje livnog lonca sa merenjem protoka goriva ,
  • merenje protoka vode i temperature (ulaz i izlaz) kristalizatorana,
  • merenje temperature površine livenog profila.

Za lakše upravljanje mašinom i praćenje tehnologije sa korekcijama u toku rada predviđeno je:Upravljački sistem mašine za vertikalno livenje na dole punih i šupljih profila od bronze

  • postojanje tzv. baze znanja, tj. određeni liveni profil imaće preporučene parametre livenja (korak, pauza,...)
  • kao i arhiviranje podataka bitnih za proces livenja u toku 24h (izabrani profil, brzina livenja, temperature, količina izlivenog profila u kilogramima,...).

Novosti

Powered by BeoNET