Reference
Reference
VALJAONICA BAKRA, Sevojno, Rekonstrukcija sistema ventilacije i otprašivanja postojećeg pogona

Mikro Kontrol je izvršio rekonstrukciju sistema ventilacije i otprašivanja postojećeg pogona liv. Postrojenje za otprašivanje je sistem za prihvat gasovitih i čvrstih produkata sagorevanja koji nastaju u procesu topljenja bakarnih legura, sa 12 elektro-indukcionih, 4 livne peći i uređaja za odmašćivanje mesinganih opiljaka (špona) u pogonu LIVNICE VB-Sevojno.

Postrojenje je podeljeno na 3 nezavisne linije koje u svom sastavu sadrže usisne haube, cevovode, ciklone, vrećaste filtere. Filtrirani gasovi prolaze kroz usisne centrifugalne ventilatore sa promenljivom brzinom, nakon čega odlaze u atmosferu preko dimnjaka. Sistem za upravljanje i regulaciju je koncipiran na bazi master-slave konfiguracije (Profibus DP) sa 5 distribuiranih lokalnih stanica.

Novosti

Powered by BeoNET