Reference
Reference
Rudarstvo
Veliki broj referenci na rudarskim mašinama i procesima u firmama kao što su RTB Bor, RiTE Gacko, PD RB Kolubara, Pemeton Tir Bor i druge, izdvojile su novu oblast delovanja MIKRO KONTOL-a,  rudarstvo.
Odlagač 8800 je deo velikog investicionog projekta BTO sistema (Bager-Transportne trake-Odlagač i Trafostanica za napajanje) koji je postavljen na površinskom kopu Kolubara "Polje C". U cilju povećanja kapaciteta proizvodnje uglja na projektovanih 5 milona tona godišnje, novi BTO sistem sa Odlagačem 8800m3/h je pušten u rad na površinskom kopu "Polje C".
U poplavama koje su zadesile površinski kop Kolubara, stradao je veliki broj rudarskih mašina. Veći deo elektro opreme na njima bio je potpuno uništen a nakon ispumavanja vode počela je obnova elektro opreme. Radovi su završeni u periodu od godinu dana i u ovom trenutku veliki broj mašina je ponovo stavljen u funkciju.
Projekat obuhvata revitalizaciju i zamenu elektro opreme na 20 mašina koje su u sastavu dva BTO sistema (Bager-Transporter-Odlagač) u sklopu RiTE Gacko (Rudnik i Termoelektrana Gacko).
„RT Bor grupa - T.I.R. Bor“ Upravljački sistem transporta koncentrata bakra i topitelja (u okviru projekta rekonstrukcije trafo-stanice TS1000)
Mikro Kontrol Beograd, u konzorcijumu sa Siemens-om Beograd, je uspešno izvršio revitalizaciju upravljanja i nadzora svih linija na drobilani. Celokupni posao je obuhvatao izradu glavnog elektro projekta, izvođačkog projekta i projekta izvedenog stanja, isporuku i montažu opreme i puštanje sistema u rad.
Projekat predstavlja moderno rešenje nadzorno – upravljačkog sistema baziranog na umreženim PLC uređajima i SCADA nadzornom sistemu.
Realizovana je prva faza projekta rekonstrukcije trafo stanice ’’Drobilana 2’’ u okviru postrojenja Drobilane na istočnom polju u Kaleniću.
MIKRO KONTROL je ugovorio, kao podizvodjač SIEMENS-a, realizaciju PCS 7 (DCS) nadzorno-upravljačkog sistema u sklopu “Projekta rekonstrukcijeTopionice i izgradnje Fabrike sumporne kiseline” za RTB Bor.
U sklopu rekonstrukcije pogona za proizvodnju “Fabrike bakarnog praha Pometorn TIR” Mikro Kontrol je izvršio isporuku elektro-opreme za nadzor i upravljanje.

Novosti

Powered by BeoNET