Reference
Reference
DP KOLUBARA PRERADA, Vreoci, Rekonstrukcija i zamena sistema nadzora i upravljanja III faze suve separacije

Mikro Kontrol je realizovao projekat “Zamena i rekonstrukcija sistema upravljanja i nadzora na postrojenju III faze Suve separacije – Vreoci”. Projekat predstavlja moderno rešenje nadzorno – upravljačkog sistema baziranog na umreženim PLC uređajima i SCADA nadzornom sistemu. Projekat je realizovan upravljačkim komponentama najnovije generacije renomiranog svetskog proizvođača, OMRON. Sistem je raelizovan u rekordnom roku, u periodu redovnog remonta, a radovi nisu prouzrokovali ni dan nepredviđenog zastoja postrojenja. Na postrojenju UV2 izvršena je zamena starog sistema “PROCONTIC” koji je bio sastavljen od četiri jedinice kapaciteta po 256 ulaza / izlaza. Novi sistem je realizovan na bazi jednog PLC-a odgovarajućeg kapaciteta uz određena poboljšanja i proširenja funkcija. Pre svega, to se odnosi na povećanu sigurnost i signalizaciju prilikom starta pojedinih traka, odnosno automatskog starta nakon zastoja. U samom postrojenju i u sobi dispečera postavljeni su grafički operator paneli u “touch” tehnologiji na kojima je obezbeđena vizualizacija procesa, kompletna dijagnostika i prikaz alarma. PLC konfiguracija omogućava prihvat merenja struje i temperature namotaja motora.

Na postrojenju Dnevnog bunkera izvršena je rekonstrukcija upravljačkog sistema. Prethodna relejna logika zamenjena je sa PLC uređajima. Klizni voz i svaki od Izgrtača upravljani su sa po jednim PLC-om. Tu je i PLC konfiguracija koja je namenjena zajedničkim funkcijama i sadrži merne ulaze za signale nivoa u pojedinim ćelijama Dnevnog bunkera, struje i temperature motora.

Na postrojenju Utovarnog mesta je realizovan PLC sistem sa odgovarajućim mernim ulazima za signale struja i temperatura namotaja motora. Tu je i grafički operator panel u “touch” tehnologiji za potrebe dijagnostike i vizualizacije. U Upravnoj zgradi i u prostorijama Održavanja realizovane su nadzorne SCADA aplikacije. Osim vizualizacije, na raspolaganju su parametri potrebni za kvalitetno praćenje rada procesa i samog upravljačkog sistema.

Kao PLC mreža izabran je “Controller Link” zbog izvanrednih performansi u radu i mnogobrojnih prednosti koje pruža u održavanju sistema. Kao SCADA mreža koristi se Ethernet. Umrežavanje nadzornog sistema je realizovano optičkim kablom iz razloga veće pouzdanosti u radu. Sa svih lokacija sistema je moguće monitorisati, vršiti dijagnostiku i programerske intervencije na svakom PLC uređaju u mreži.

Za isporučeni sistem Mikro Kontrol obezbeđuje kompletnu tehničku podršku i rezervne delove u garantnom i vangarantnom periodu održavanja.

suva_separacijasuva_separacija

Novosti

Powered by BeoNET