Reference
Reference
Obnova elektro opreme rudarskih mašina nastradalih u poplavama na tamnavskim kopovima u RB KOLUBARA

U poplavama koje su zadesile površinski kop Kolubara, stradao je veliki broj rudarskih mašina. Veći deo elektro opreme na njima bio je potpuno uništen a nakon ispumavanja vode počela je obnova elektro opreme. Radovi su završeni u periodu od godinu dana i u ovom trenutku veliki broj mašina je ponovo stavljen u funkciju.


Obnova elektro opreme rudarskih mašina obuhvatila je 17 projekata: dve mobilne raspodelne stanice MRS 1 i MRS 3, pogonska stanica transportera E3 BTD sistema, BRs/Ars 1600 Bandvagen 1, BRs/Ars 1600 Bandvagen 2, rotorni bager G-1 SchRs900.25/6, odlagač Ars 1400, devet pogonskih stanica za transportne trake SU2, SU3, SU4, SU5, I0, I1, I2, I3, I4 i dispečerski centar.

Projektni zahtevi su bili sledeći:
  • Napajanje 6kV
  • 6kV energetski kabl sa integrisanim optičkim vlaknima
  • SF6 srednje naponske instalacije
  • Elektro-motorni drajvovi sa varijabilnim upravljanjem brzinom na 690V
  • Decentralizovana PLC konfiguracija
  • TIA portal sistem za upravljanje, monitoring i vizuelizaciji
  • Prsten-toplogija fiber optičke mreže
  • PROFIBUS i PROFINET protokoli

Radovi su završeni u periodu od godinu dana i mašine su ponovo stavljene u funkciju. Prikazani pristup realizaciji projekta i koncept tehničkog rešenja se pokazao kao uspešan i u relativno kratkom roku je dao dobre rezultate. Iskustva sa ovog projekta mogu se i ubuduće primenjivati kod modernizacije elektro opreme na rudarskim mašinama.

Novosti

Powered by BeoNET