Reference
Reference
RTB Bor, Rekonstrukcija topionice bakra

U martu 2011 MIKRO KONTROL je ugovorio, kao podizvodjač SIEMENS-a,  realizaciju PCS 7 (DCS)  nadzorno-upravljačkog sistema u sklopu “Projekta rekonstrukcijeTopionice i izgradnje Fabrike sumporne kiseline” za RTB Bor. Obim ugovorenog polsla podrazumevao je:

  • izrada izvodjačkog elektro-projekta,
  • izrada i isporuka elektro-ormana,
  • izrada PCS 7 aplikativnog software-a,
  • puštanje u rad i obuka operatera,
  • izrada elektro-projekta izvedenog stanja.

Novi nadzorno-upravljački sistem instaliran je na Liniji 1 Topionice i povezan na postojeću procesnu opremu i obuhvata sledeće tehnološke celine:

  • reaktor,
  • plamena peć i loženje plamene peći,
  • kotao,
  • filteri.
RTB Bor                              RTB Bor

Nadzorno-upravljački system je realizovan na bazi SIEMENS Simatic PCS7 DCS-a sistema. On se sastoji od jedne AS (Automatisation station) na bazi S7-400 PLC-a. Zadatak AS-a je da izvršava upravljački algoritam i da Profibus DP interfejsom komunicira / upravlja  sa decentralizovanim čvorovima koji prikupljaju / generišu procesne signale.  Pošto priroda proizvodnog procesa ne toleriše zastoje u sistemu postoje dva redudantna OS (Operator station) servera koji su preko Industrijskog Ethernet-a, povezani na AS čineći zajedno tzv. Plant bus.. Na OS serverima se izvršava SCADA aplikacija i njene ekrane preuzimaju OS klijenti instalirani na istim računarima. Predvidjena su po dva monitora po računaru, a na svakom monitoru može se u datom trenutku prikazivati poseban SCADA ekran. U sistemu postoji i ES (Engineering station) koja u Simatic PCS7 DCS-u služi za konfiguraciju i programiranje AS i OS sistema, kao i za monitorisanje AS aplikacije. Od PCS 7 alata su korišćeni CFC (Continious Function Chart), tj. program za realizaciju kontinualnih algoritama (obrada procesnih signala, interlokova, PID regulacionih petlji), SCL (Structured Control Language) tj. programski jezik sličan Pascal-u za realizaciju nestandardnih automatizacionih algoritama, SFC (Sequential Function Chart) tj. program za realizaciju sekvencijalnih algoritama. Prilikom realizacije ovog projekta implementirano je približno 250 real-time AS procesnih objekata (PO).


Novosti

Powered by BeoNET