Reference
Reference
Projekat unapređenja životne sredine u rudarskom basenu Kolubara Projekat A – nabavka i izvođenje BTO sistema za "Polje C" Paket A3 - ODLAGAČ
Odlagač 8800 je deo velikog investicionog projekta BTO sistema (Bager-Transportne trake-Odlagač i Trafostanica za napajanje) koji je postavljen na površinskom kopu Kolubara "Polje C". U cilju povećanja kapaciteta proizvodnje uglja na projektovanih 5 milona tona godišnje, novi BTO sistem sa Odlagačem 8800m3/h je pušten u rad na površinskom kopu "Polje C". U sklopu Odlagača 8800 je i klizni voz koji se povezuje sa sistemom transportnih traka. 

Mikro Kontrol kao podizvođač Sandvika, obezbedio je izvođačke elektro projekte i projekte izvedenog objekta, inženjering, proizvodnju, isporuku, montažu elektro opreme i puštanje u rad sistema za odlagač i klizni voz.

Ceo projekat je urađen u periodu od 24 meseca. Pre isporuke glavnih delova elektro opreme izvršen je pregled i prijem opreme u fabrikama proizvođača (FAT).Instalirana snaga odlagača je 5,6MVA, 35kV. Kabl bubanj sa kliznim prstenovima je projektovan za namotavanje 35kV-nog kabla (sa optičkim vlaknima) i povezivanje istog sa kablovima koji vode do srednje naponskog postrojenja odlagača.

Elektro oprema je smeštena u elektro kontejnerima koji se nalaze na gornjoj gradnji, donjoj gradnji, pretovarnom delu i kliznom vozu. Dve kabine, smeštene na odložnoj traci i međutraci, su ergonomski dizajnirane da ispunjavaju zahteve operatera za nesmetanu preglednost. Najsavremenija rešenja i oprema su primenjeni da bi se ostvarila maksimalna pouzdanost, kao i udoban i olakšan rad operateru i održavanju.

Motori traka, transporta (gusenica) i podizanja odložne strele su regulisani frekventnim pretvaračima tipa ’multi drive’ sa 12-pulsnim ispravljačima, čoperom i otpornicima za kočenje.

Projektovani upravljački sistem odlagača omogućava povezivanje sa upravljačko-nadzornim sistemom celokupnog BTO-a kao i sa upravljačko-nadzornim sistemom celokupnog površinskog kopa. Urađen je sa programabilnim logičkim kontrolerom (PLC) i distribuiranim ulazno/izlaznim jedinicama. Redundancija sistema je ostvarena na nivou optičke mreže. Ispravno gašenje sistema, u slučaju kvara, obezbeđeno je korišćenjem besprekidnog napajanja (UPS).

Novosti

Powered by BeoNET