Reference
Reference
Prva faza rekonstrukcije trafo stanice ’’Drobilana 2’’ u okviru postrojenja Drobilane na istočnom polju u Kaleniću.

Realizovali smo prvu fazu projekta rekonstrukcije trafo stanice ’’Drobilana 2’’ u okviru postrojenja Drobilane na istočnom polju u Kaleniću. Kao uspešan nastavak rekonstrukcije upravljanja i nadzora realizacijom DCS sistema Drobilane, projekat je obuhvatio zamenu srednjenaponskih 6kV ćelija za direktan/reverzibilan start srednjenaponskih motora transportnih traka. 

U okviru planiranog remontnog zastoja izvršena je demontaža starih ćelija i uz odgovarajuća prilagođenja, realizovana je montaža novih ćelija sa parametriranjem zaštita i puštanjem u rad. Urađen je izvođački projekat, kao i izmene softvera koje su implementirane u postojećem DCS sistemu. 

U nadzorno-upravljački DCS sistem Drobilane integrisana je nova oprema proizvođača SCHNEIDER ELECTRIC serije Motorpact koja sa zaštitama SEPAM preko Modbus/Profibus adaptera komunicira sa postojećim Siemens DCS PCS7 sistemom.

Isporučena tehnička rešenja obezbeđuju unapređenje i poboljšanje proizvodnje, uštedu energije, kao i pouzdanost i bezbednost u radu.


drobilana_2drobilana_2_orman

Novosti

Powered by BeoNET