Reference
Reference
Tretman voda
MIKRO KONTROL u ovoj oblasti nudi kompletan inženjering  i rešenja „ključ u ruke“ što obuhvata: konsalting, izradu tehničke dokumentacije, idejnih, glavnih i izvođačkih projekata, izradu upravljačkog PLC, SCADA i HMI softvera, parametriranje modernih programabilnih uređaja, izradu upravljačkih ormana merenja, upravljanja, zaštite, regulisanih i neregulisanih elektromotornih pogona, isporuku i montažu procesne i elektro opreme i instrumentacije, ispitivanje i puštanje u rad, obuku, održavanje.
Tokom 2007 godine realizovao se projekt modernizacije 7 pumpnih stanica na teritoriji grada Beograda. Realizacija projekta je dodeljena japanskoj kompaniji EBARA, a MIKRO KONTROL je izabaran za podizvođača od strane BKV.
Mikro Kontrol je realizovao elektro projektovanje upravljačkog sistema fabrike za neutralizaciju sumprone kiseline
Mikro Kontrol je u okviru ugovorenih radova ralizovao elektro projektovanje pogona duvaljki, nabavku i isporuku opreme, izradu kablovskih trasa i ožičenja, izradu algoritma rada na osnovu definisanih ciklusa od strane korisnika i puštanje u rad sa dokazivanjem performansi u procesu eksploatacije.
Vlada Japana, preko svoje agencije JICA (Japan International Cooperation Agency), odobrila je Beogradskom vodovodu donaciju za realizaciju Projekta za unapredjenje vodosnabdevanja u Beogradu. Mikro Kontrol je kao podizvođač učestvovao u ovom projektu zajedno sa glavnim izvođačem, japanskom firmom EBARA.
Rekonstrukcija filterskih instalacija. MIKRO KONTROL je kao podizvođač firme „RAD GM A.D“ izveo radove na sistemu automatskog upravljanja filterskim instalacijama na postrojenju za preradu vode JKP BVK Banovo Brdo.
U okviru rekonstukcije vodovodnog sistema Dervente, Mikro Kontrol je isporučio upravljačko nadzorni sistem baziran na GPRS komunikaciji razmene podataka sa sledećih lokacija: Koraće, Bilića Vrelo, Babino Brdo, Tomasovo Brdo, Gakovac, Lupljanica, Vrhovi, Rabić.
Mikro Kontrol je izvršio rekonstrukciju crpne stanice IBRIFOR u okviru EPS HE ĐERDAP.
Isporučen upravljački sistem sastoji se od PLC-a, touch panela, frekventnih regulatora, kontinualnih merača nivoa i pritiska ..
Upravljački sistem sastoji se od PLC- a koji vodi proces distribucije vode prema gradu i integriše različite funkcije.
Primena savremenih tehnologija upravljanja i komunikacije omogućila je pouzdan i automatizovan rad decentralizovanih pogona postrojenja za preradu vode i bez stalnog prisustva posade operatera..
Za potrebe kraljevačkog vodovoda i bunarskog kompleksa Žičko Polje isporučeno je nekoliko upavljačko nadzornih sistema.
Isporučen upravljački sistem realizuje zahteve tehnološkog procesa..
U cilju boljeg funkiconisanja sistema snabdevanja vodom kao i efikasnijeg korišćenja vodnih resursa u vodovodu Sremska Mitrovica isporučili smo sistem automatike koji pokriva nekoliko lokacija upravljanja i nadzora.
Nizvodna pumpna stanica Ada Ciganlija ima važnu ulogu u okviru hidrotehničkog sistema Savskog jezera i jedan je od najvažnijihUpravljački sistem i elektro radovi na pumpnoj stanici “Ada Ciganlija” objekata u okviru JP Ada Ciganlija. Mikro Kontrol je izvršio kompletnu rekonstrukciju elektro dela pumpne stanice.
Mikro Kontrol je realizovao upravljačke sisteme pumpne stanice Orahovac i rezervoara Dobrota 1, Dobrota 2 i Škaljari
Upravljački sistem linije realizovan je na bazi Omron PLC, Touch panela i SCADA aplikacije.
Mikro Kontrol je realizovao upravljački sistem kanalizacione pumpne stanice “Br 7”
Mikro Kontrol je isporučio upravljački sistem koji čine PLC, frekventni regulator, operator panel, merna oprema i GSM modem.
Isporučeni upravljački sistem sastoji se od dva PLC-a i dva frekventna regulatora, SCADA računara, mernih instrumenata kao i druge opreme.

Novosti

Powered by BeoNET