Reference
Reference
BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA, PPV Banovo Brdo
MIKRO KONTROL je kao podizvođač firme „RAD GM A.D“ izveo radove na sistemu automatskog upravljanja filterskim instalacijama na postrojenju za preradu vode JKP BVK Banovo Brdo.

Postrojenje za preradu vode Banovo Brdo predstavlja jedan od vitalnih punktova Beogradskog vodovodnog sitema  sa aspekta prerade, proizvodnje i transporta čiste vode u ditributivni sistem. U postrojenju se preradjuje podzemna voda koja se dovodi iz reni bunara. Postrojenje se sastoji od tri filterske instalacije sa po četrnaest filterskih polja sa peščanom ispunom. Voda se pre filtriranja propušta kroz sprej-aeratore u cilju odstranjivanja gvoždja procesom oksidacije i taloženjem u retenzionom bazenu nakon čega se propuštanjem kroz peščane filtere mehanički filtrira. Posle dezinfekcije vode hlorom ona se distribuira potrošačima. Ukupni kapacitet postrojenja je 4100 l/s prečišćene vode.


U okviru rekunstrukcija prve i druge filterske instalacije realizovan je decentralizovani sistem za upravljanje i nadzor nad procesima filtracije i pranja peščanih filtera. Glavne komponente sistema su :
  •  38 programabilnih logickih kontrolera (PLC) 
  • 38 „touch“ operator-panela (TP)
  • 4 kontrolera za merenje mutnoće
  • 28 ultrazvučnih merača nivoa
  • 42 merača pritiska
  • 4 frekventna regulatora za pogon pumpnih agregata snage 110kW
  • 3 frekventna regulatora za pogon agregata duvaljki snage 110kW
  • 1 SCADA server
  • 2 SCADA klijenta
  • 2 L3 “switch”-a

beogradski_vodovod
beogradski_vodovod


Mreža kontrolera SCADA sistema fabrike za preradu vode bazirana je na “Ethernet“ komunikaciji i koncipirana tako da svaka filterska instalacije ima svoj “master” PLC. On sinhrinizuje rad i upravlja  svim ostalim PLC-ovima na instalaciji. 


Novosti

Powered by BeoNET