Reference
Reference
Upravljačko nadzorni sistem fabrike za neutralizaciju sumporne kiseline, TIR Bor,"ATB FOD" Bor

Mikro Kontrol je okviru ugovorenih radova realizovao  elektro projektovanje upravljačkog sistema fabrike za neutralizaciju sumprone kiseline, nabavku i isporuku opreme automatike i instrumentacije, izradu algoritma rada na osnovu definisane tehnologije  od strane korisnika  i puštanje u rad sa dokazivanjem performansi u procesu eksploatacije.

Upravljački sistem je realizovan na platformi  programabilnog logičkog kontrolera proizvodjača Siemens tip S7-300 koji je putem optike i eterneta povezan na centralnu DCS aplikaciju. Instrumentacija za merenje i regulaciju procesnih veličina je proizvodjača Siemens, Vega, Festo,...Procesne veličine koje se mere su nivo, Ph merenja, Orp merenja,... 

Realizacijom izrade upravljačkog sistema je obuhvaćeno 
  • Izrada projektne dokumentacije, izvođačke dokumentacije  i projekta izvedenog objekta
  • Izbor, isporuku, programiranje i puštanje u rad PLC (dokazivanje funkcionalnosti  pomoću  SAT-a, FAT-a,..)
  • izrada upustava, obuka operatera, isporuka celokupne atestno projektne dokumentacije

Pogodnosti  koje je doneo upravljački sistem su sledeće:
  • poboljšano održavanje i regulisanje procesnih parametara što utiče na stabilnost i ponovljivost procesa
  • detekcija i otklanjanje grešaka u sistemu je veoma brzo, jer se svi neregularni dogadjaji i alarmi, procesne veličine snimaju.
  neutralizacija_sumporne_kiseline   neutralizacija_sumporne_kiseline

Novosti

Powered by BeoNET