Reference
Reference
Rekonstrukcija vodovodnog sistema, Vodovod i kanalizacija Derventa, BIH

U okviru rekonstukcije vodovodnog sistema Dervente, Mikro Kontrol je isporučio upravljačko nadzorni sistem baziran na GPRS komunikaciji razmene podataka sa sledećih lokacija: Koraće, Bilića Vrelo, Babino Brdo, Tomasovo Brdo, Gakovac, Lupljanica, Vrhovi, Rabić

Isporučeni sistem se sastoji iz:

dva SCADA sistema (jedan instaliran na lokaciji  direkcije u Derventi i drugi u KKC Koraće) koji  putem GPRS-a  komuniciraju sa master PLC-om na lokaciji KKC Koraće
SMS servera na lokaciji KKC Koraće  koji u slučaju pojave alarma u sistemu, putem SMS poruka, iste prosledjuje na  brojeve telefona osoblja iz održavanja
mreže PLC uredjaja koji GPRS komunikacijom prenose upravljačko-nadzorne signale
merača protoka, pritisaka, nivoa instaliranih u crpnim stanicama, rezervoarima, ,...
regulacionih elektromotornih ventila instaliranih na cevovodima 

Funkcije isporučenog sistema 
Snimanje podataka sa rezervoara, crpnih stanica i mogućnost kasnije analize tih podataka i prikaza u vidu izveštaja
Upravljanje uključenjem, isključenjem pumpi na osnovu signala nivoa, protoka, pritiska
Operater na SCADA sistemu može pratiti trenutne nivoe rezervoara, trenutnu  otvorenosti ventila, aktivne alarme u sistemu, te donositi odluke koje akcije treba preduzeti

derventa_scada_derventa_scada

Novosti

Powered by BeoNET